2 86%

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ tôi, Minami. Sau khi cùng nhau tham dự hội cựu sinh viên, tôi định tổ chức lễ kỷ niệm ở nhà, nhưng tôi ưu tiên đi uống rượu với các đối tác làm ăn, và tôi thậm chí không thể nói chuyện với Minami từ sáng … Còn mình đi nhậu tối hôm Minami đi họp hội cựu sinh viên, về sớm hơn chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm thì liên lạc với Minami nhưng bặt vô âm tín. Khi tôi liên lạc với các thành viên tham dự hội cựu sinh viên, tôi nghe nói rằng Minami Sato và Chidori đã biến mất trước bữa tiệc thứ hai, và tôi đã lên đến đỉnh điểm của sự lo lắng.