6 70%

Arina, một nữ sinh viên đại học, đang làm việc bán thời gian tại cùng một cửa hàng tiện lợi với bạn trai của mình. Một ngày nọ, Arina buộc phải quan hệ khi bị một người đàn ông già khờ khạo khi đi làm thêm, “Bạn trai của tôi đang ăn cắp sản phẩm trong cửa hàng. Nếu tôi không muốn giải tán chuyện này… ”. Để bảo vệ bạn trai của mình, mỗi khi tôi làm việc vào ban đêm với Ojisan một mình kể từ ngày hôm đó, tôi đều yêu cầu cơ thể của mình… Cuối cùng, Acme ngã xuống.