23 64%

Nhân viên mới tốt nghiệp Yuu đã bị đồng nghiệp cấp trên mà cô ghét từ trước đó dẫn đi tiếp đãi, sau khi uống quá nhiều đã trở thành trạng thái say rượu. Trong tình trạng mờ mịt, không thể chống cự, cô bị cưỡng bức bởi cấp trên. Ngày sau đó, ngày sau đó, cô bị cưỡng bức bởi cấp trên mà cô ghét… Bị cưỡng bức bằng cách trao đổi nước bọt dâm đãng, liếm hậu môn, khiến cho cô sủa blowjob và nhẩm nhẩm với kỹ thuật lưỡi biến thái, cô không nhận ra rằng mình đã sa đọa và đạt cực khoái… Dù cô ấy ghét cấp trên một cách tuyệt đối…! Không thể thoát khỏi niềm vui.