4 67%

Tôi xin lỗi vì đã tức giận, Tôi xin lỗi vì tôi đã làm rò rỉ tinh trùng bên trong.” Một đề xuất mới từ cuốn sách. Bạn có muốn vừa được bắn tinh vào âm đạo vừa xin lỗi vì bị chị gái đĩ nhẹ nhàng mắng mỏ không? Hãy mắng ngay cả khi nó bị bắt, hãy mắng ngay cả khi nó héo hon, và hãy xin lỗi chị gái của Eimi Fukada và hãy để tôi được vào trong. Hãy thủ dâm trong khi nói “Tôi xin lỗi”. Tôi chắc rằng bạn có thể mở ra cánh cửa cho một cách thủ dâm mới..