8 78%

Tên cô ấy là Tsukasa. Trong công ty, cô ấy rất thành công và là mục tiêu ngưỡng mộ của các nam nhân viên. Cô ấy nghiêm khắc trong công việc, nhưng thực chất cô ấy đang sống với tôi. Cô ấy là người bạn thân nhất với rất nhiều sự hấp dẫn về giới tính của người lớn, nhưng thực tế, nếu có thời gian rảnh, cô ấy sẽ trốn và tấn công tôi. Những ngày mà bà chủ của vẻ đẹp già bí mật và ham muốn không thể ngăn cản là tham lam. Làm tình với cô ấy là sướng nhất, và nếu bạn chiều cô ấy theo ý muốn, cô ấy sẽ khóc một cách thô tục và tục tĩu. Hãy để tôi làm cho bạn khóc ngày hôm nay quá.