8 78%

Sự lạm dụng quyền lực tồi tệ nhất..Miu, người phải trả học bổng, không thể không …Shiramine, bạn có muốn vay tháng này trước lương không? .. .. Ông Shiramin, vẻ đẹp yêu thích của tôi, quản lý cửa hàng bắt tôi mặc váy mini … Trước mặt tôi ông quản lý cửa hàng khăng khăng đòi quấy rối tình dục … Tôi cương cứng và cong người. .. .. Viết hiếp dâm, đưa lạm quyền! Cảm giác hỗn loạn này là đông đúc! Tôi nhớ Miu-san!