20 66%

Maki và Rinko làm nhân viên bán đồ lót cao cấp. Một ngày nọ, cả hai đang cạnh tranh để giành được doanh số hàng tháng cao nhất trong bộ phận của mình thì nhận được tin dữ. Doanh thu của tất cả những người khác ngoài Maki và Rinko đều kém, và một lá thư được cấp trên gửi đến yêu cầu họ từ bỏ việc kinh doanh đồ lót. Để tránh tình huống xấu nhất là bị sa thải, tôi phải đạt gấp đôi chỉ tiêu doanh số được giao. Cả hai, những người bị kích động bởi những điều kiện không thể chấp nhận được, đã quyết định hợp tác và bắt đầu thực hiện công việc bán hàng khiêu dâm tận nhà.