15 63%

Tôi đã được liên lạc với Nanami, người đã không gặp tôi 8 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Tất cả chúng tôi đang tụ tập vào đêm trước đám cưới của các bạn cùng lớp, vì vậy chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Từng có một mối quan hệ yêu đương với Nanami, cô ấy đã bỏ nhà đi mà không nói với cô ấy rằng hiện tại cô ấy đang hẹn hò. Chính xác là tám năm trước, đối với cô ấy lúc đó là một bí mật, và chúng tôi hết lần này đến lần khác phát điên lên. Nanami định liên lạc với điều gì? Bạn có nhớ những ngày đó không? Có thể bạn muốn đưa tôi trở lại và liên lạc? Không thể nào … Trong khi nghĩ vậy, thời gian gặp Nanami đang đến gần.