66 61%

Trong những ngày nghỉ lễ hãy mời các cô gái về nhà uống nước nhé! Khi Trò chơi của Nhà vua bắt đầu và mọi người đều hào hứng, chỉ có một cô gái rất giản dị trong nhóm! Và điều răn cuối cùng là phải chung sống với một người đàn bà tầm thường trong một đêm hai ngày! ? Tôi nghĩ điều đó thật quá khó xử… nhưng cô ấy là một người phụ nữ giản dị, sẽ không từ chối! Hơn nữa, khi trò chơi vua hai người bắt đầu, bộ ngực lớn ẩn giấu sẽ được phát hiện…! ?