14 66%

Julia, bạn thời thơ ấu của một phụ nữ đã có gia đình và phải lòng. Bên cạnh sự căng thẳng hàng ngày của việc không quan hệ tình dục … Tôi đã có những lời tốt đẹp từ lâu, và tôi đang đưa ra 20.000 yên và yêu cầu một ly rượu kiêm bắn tình dục. ‘Không lừa dối nếu bạn cho tiền …’ Họ nên là bạn tốt như những người bạn nam, nhưng trước khi biết điều đó, họ đã quen là bạn của nhau. Khi tôi cởi nó ra, tôi có bộ ngực khủng chữ J-cup và thân hình đáng xấu hổ … Tôi không thể ngừng sung mãn! ! Rốt cuộc là đàn ông và đàn bà. Tính nhất quán của tình dục là rất cao và việc bắn tinh dày đặc lặp đi lặp lại phiên bí mật nhiều lần! !