13 62%

Justice, người đã trở thành luật sư và trở thành người bào chữa đầu tiên. Không có người xấu. Nếu như ngươi đã đắc tội, ta nhất định sẽ tha thứ cho ngươi! Tôi thề và cố gắng làm hết sức mình, nhưng bị cáo tiết lộ rằng các thử nghiệm là đúng. Và sự thật gây sốc tiết lộ bởi bị cáo, Cuộc sống yên bình của hai vợ chồng nhanh chóng bị phá hủy bởi những lời lẽ của bị cáo