23 56%

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi tôi rời bỏ công việc giáo viên mà tôi đã từng làm. Chồng tôi vốn tốt khi mới cưới, giờ chỉ nằm nhà đi công tác rồi bỏ nhà đi. Những học sinh quý giá, những người ủng hộ tôi trong những ngày tôi trống rỗng. Anh luôn là một thành viên tốt của xã hội, và cũng là một thành viên tốt của xã hội. Tưởng rằng “mối quan hệ bất chính với học sinh của mình” nên kết thúc nhanh chóng, nhưng cứ chồng chất là tôi lại chìm trong cơn sướng dày đặc…