28 64%

Mari, một giáo viên tiếng Anh tạm thời được bổ nhiệm vào Học viện Mineho, một ngày nọ bị Maehara, lớp trưởng, cưỡng hiếp sau giờ học. Kể từ ngày đó trở đi, tôi bị buộc phải tham gia vào những trò chơi đáng xấu hổ trong trường, và thậm chí…