33 69%

Mary đã kết hôn được năm năm và chồng cô gần đây đã vay ngân hàng để giúp hai vợ chồng mua nhà riêng. Tuy nhiên, đột nhiên chồng của Mary bị chuyển từ công ty của anh ấy đến một vùng nông thôn ở Kyushu. Do ở xa nên Mary không thể đến thăm chồng mà chỉ có thể gọi video cho nhau. Trong thời gian này, cấp trên trực tiếp của chồng cô, Phó Cục trưởng Nakanishi, thường xuyên đến thăm nhà cô. Ông tiết lộ chồng của Mary có thể phải ở lại nước dài hạn hoặc bị sa thải trong đợt tái cấu trúc công ty và ông là người duy nhất có thể giúp đỡ chồng cô. Nhưng mọi thứ nên có sự tương hỗ. Anh ra sức giúp đỡ chồng của Mary nên cô cũng phải “hợp tác” với anh trên giường…