14 59%

Tôi đã kết hôn với vợ tôi Fumino được vài năm. Họ được thăng tiến trong công việc và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Vấn đề hiện tại của tôi là tôi có một cấp dưới lười biếng không ngừng đến các câu lạc bộ tình dục. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút nếu anh ấy kết hôn và lập gia đình nên tôi quyết định để anh ấy trải qua trải nghiệm vợ chồng giả với vợ tôi. Khi tôi mời cấp dưới của mình đến nhà và để anh ấy ở một mình với vợ tôi trong ba tiếng đồng hồ, anh ấy dường như hiểu được giá trị của hôn nhân… Rồi mấy ngày sau, anh ấy nói hôm nay muốn đến nhà tôi lần nữa nên tôi đã đặt camera ẩn để lấy anh ấy làm vật liệu chơi, nhưng…