17 70%

Tận dụng cơ hội tái cơ cấu của chồng, tôi quyết định làm việc bán thời gian tại một quán cà phê. Trong khi chồng tôi không thể đi làm, tôi đang làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình mình dù chỉ một chút, nhưng tôi đã bị ông Odagiri, quản lý cửa hàng quấy rối tình dục. Rồi một ngày nọ, tôi được gọi đến văn phòng hỗ trợ và bị ông Odagiri tấn công một cách thô bạo. Mặc dù đã phản kháng rất nhiều nhưng tôi đã không còn quan hệ với chồng trong một thời gian dài.