8 84%

Aoi, người chồng bị sa thải khỏi công ty và đang gặp khó khăn trong cuộc sống, đã đến công ty của Ozawa để phỏng vấn. OZAWA đề xuất với AOI để làm thư ký, mặc dù đó là tuyển dụng văn phòng. Lương được tăng gấp đôi, nhưng bao gồm cả hợp đồng của chủ nhân. Dù là tình nhân nhưng cô ấy không có quan hệ thể xác và chỉ có những nụ hôn. Aoi chấp nhận những điều kiện như vậy vì cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nụ hôn với Ozawa chỉ giống như vật chất giữa một con cặc và âm hộ, và Aoi, người đã có một cảm giác dễ chịu, đã thất hứa và yêu cầu một mối quan hệ thể xác với Ozawa.