29 60%

Một vài yêu cầu đầu tiên của Penelope rất đơn giản, chẳng hạn như tắm cho cô ấy và xoa chân cho cô ấy. Tuy nhiên, khi Penelope nói với Joshua rằng cô ấy rất thích và không muốn đợi một cuộc gọi chiến lợi phẩm xuất hiện, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng hấp dẫn. Cô ấy yêu cầu được xem tinh ranh của Joshua và sau đó gọi nó một chút ở bên nhỏ. Khi Joshua nói rằng đó là vì nó chưa khó, Penelope nhấp nháy ngực của cô ấy và bảo anh ấy làm khó nó. Phải mất một chút dỗ dành, nhưng cuối cùng Penelope cũng thuyết phục được Joshua đến đụ cô.