57 60%

Mình đang cảm thấy đồng cảm với học sinh nam trẻ trinh trắng không biết vị trí ‘chỗ đó’ của cô gái. Dự định là để giảng viên dạy cách thực hành… Nhưng hỡi thầy giáo… đây có phải là lỗ ‘đó’ của cô gái không? Đúng… chỉ cần đặt đầu tiên vào chỗ đó thôi, không được đâm vào, nhớ rồi đấy… Đừng! Đừng di chuyển thật, đứng yên cho tôi… Rung rinh… Rung lắc… Bộ phận cá nhân của thầy đã trượt vào vùng ẩm ướt của cô gái! Nhưng cảm giác này khá dễ chịu kìa! Không thể dừng lại! Không thể ngừng động! ‘Cậu nhỏ’ trinh trắng của người trai bắt đầu hoạt động mạnh mẽ vì sự khoái lạc từ lỗ ‘đó’ của cô gái! Những cú đâm mãnh liệt không thể ngừng lại! Đang thỏa thích tự do động đến…!