25 58%

Thầy trò Đường Tăng trên đường thỉnh kinh đã đa ngang Tây Lương Nữ Quốc là nơi nhiều gái xinh nhất chắc các bạn cũng xem rồi đúng không, nơi đây chỉ toàn là phụ nữ, nếu đã coi Tây Du Ký các bạn hẳn cũng đã biết, tại đây Đường Tăng nãy sinh tình cảm với nữ vương của Tây Lương Nữ Quốc. Không như bản chính thức thì Đường Tăng vạm vỡ này không cưỡng được sức hút này và…