67 57%

Vài tháng sau khi tái hôn, cô không thể đoàn tụ với Satoshi, cha dượng của chồng mình. Một ngày Chồng tôi, một người đam mê giáo dục, đã gặp Satoshi, người chơi bóng chày hàng ngày và quyết định cắt giảm các hoạt động câu lạc bộ. Mặc dù tôi nghĩ rằng hoạt động thể thao không phải là điều xấu, nhưng tôi đã gửi một lá đơn từ chức bí mật cho Satoshi mà không vi phạm chính sách giáo dục của chồng tôi. Cơn thịnh nộ của Satoshi vì không để tôi dừng lại đang hướng đến tôi …