13 71%

Công việc được hướng dẫn và niềm tự hào là rất lớn. Nếu Kusakabe, người gia nhập công ty cùng thời điểm, có lẽ đã đánh giá thấp tôi. Ông là giám đốc và người quảng bá “Dự án Phát triển Khu vực”. Hôm nay là một chuyến công tác địa phương với tôi và cô ấy một mình. Thành thật mà nói, tôi đã rất khó khăn trước khi có thể tạo ra sự khác biệt khi anh ấy gia nhập công ty cùng lúc. Và trong một tình huống rất căng thẳng, giống như một cuộc rượt đuổi … lẽ ra tôi phải giành lấy hai phòng, nhưng chỉ có một phòng …