24 66%

Cô dự định kết hôn với Firefly, người mà cô đã hẹn hò được hai năm vào năm sau. Một ngày nọ, Michael, người làm việc cho công ty của cha Firefly, sẽ sống trong nhà của Firefly. Các phù thủy miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đây là một sai lầm. Michael là một người da đen và Giko không hề bị so sánh với bất kỳ người Nhật nào khác. Con bướm đêm mà tôi thấy đã đầy vòi của Michael. Phù thủy mako, bị tấn công bởi một con mara dày và đen bóng, chỉ dành riêng cho Michael.